Διεπιστημονική ομάδα αποκατάστασης

Ορισμός

SpyrouMed | Διεπιστημονική ομάδα αποκατάστασης Ο όρος διεπιστημονικότητα - interdisciplinarity (ή πολυεπιστημονικότητα - multidisciplinarity) αφορά στην ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των επιστημών για να αντιμετωπιστεί σφαιρικά και να κατανοηθεί ένα πρόβλημα.

Η αποκατάσταση έχει ως ακρογωνιαίο λίθο την διεπιστημονικότητα και κατ επέκταση την διεπιστημονική ομάδα θεραπείας.

Η διεπιστημονική ομάδα λοιπόν είναι η ομάδα Αποκατάστασης που αποτελείται από τον Φυσίατρο όπου έχει και τον κύριο συντονιστικό ρόλο, τους Φυσικοθεραπευτές και ειδικούς θεραπευτές όπως λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, ψυχολόγο οι οποίοι από κοινού προσπαθούν να κατανοήσουν τις ανάγκες του κάθε ασθενούς, και να παρέχουν διάγνωση, αξιολόγηση και θεραπεία.

Η διεπιστημονική ομάδα έχει ως σημείο αναφοράς τον ίδιο τον άνθρωπο επιβεβαιώνοντας οτι η αποκατάσταση αποτελεί εξ ορισμού μια κύρια ανθρωποκεντρική ειδικότητα.

Η οµάδα έχει την ίδια σύνθεση τόσο στα Κέντρα Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας όσο και στις Μονάδες Αποκατάστασης με ημερήσιο νοσήλειο. Υπάρχει ο Φυσίατρος που έχει τον ρόλο του συντονιστή / διευθυντή της οµάδας και τα µέλη που είναι: φυσικοθεραπευτής, εργοθεραπευτής, λογοθεραπευτής, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός.

Λειτουργία

Οι συναντήσεις της οµάδας γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και δύναται να συμμετέχουν και άλλοι επαγγελµατίες υγείας ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε ασθενή και της οικογένειάς του (νευροχειρουργός, ορθοπαιδικός, ψυχίατρος κ.α.) για να συμβάλλουν µε τις δικές τους γνώσεις και δεξιότητες.

Κάθε μέλος της διεπιστημονικής ομάδας αποκαταστασης αξιολογεί τον ασθενή και λειτουργεί συμπληρωματικά με τους υπόλοιπους θεραπευτές  για την υλοποίηση όλων των στόχων που έχουν τεθεί στο θεραπευτικό πρόγραμμα.

Το λειτουργικό έλλειμα και η κινητική αναπηρία στους ασθενεις με Νευρολογικές παθήσεις όπως Αγγειακο Εγκεφαλικό Επεισόδιο, Κρανιοεγκεφαλική κάκωση, Κάκωση Νωτιαίου Μυελού κλπ, καθώς και σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις μυοσκελετικού (αυχεναλγια, ινομυαλγία, τενοντοπάθειες, οσφυαλγία, ριζίτιδα κλπ), αποτελεί ένα πολυδιάστατο πρόβληµα και για την αντιµετώπισή του είναι απαραίτητη η συνεργασία πολλών ειδικοτήτων (γιατροί, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχολόγοι κ.λ.π.). Η προσέγγιση των προβληµάτων µέσω της διεπιστηµονικής συνεργασίας βοηθά στην ολιστική αξιολόγηση και στον ακριβή σχεδιασµό της θεραπευτικής παρέµβασης και του αντίστοιχου θεραπευτικού - εκπαιδευτικού προγράµµατος.

Η διεπιστηµονική οµάδα αποκατάστασης αξιολογεί τις ανάγκες του ασθενή και θέτει στόχους λαµβάνοντας υπ' όψιν και άλλες παραµέτρους, όπως, ανώτερες πνευματικές λειτουργίες, νοητικό επίπεδο, τη γενική κατάσταση της υγείας όπως καθορίζεται μεσα απο την κλινικη εικόνα, τα συνοδά παθολογικά προβλήματα και τέλος τις κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες της οικογένειας. Στον τελικό καθορισμό των στόχων που θα τεθούν, καθώς και για το είδος της θεραπευτικής παρέµβασης, σηµαντικό ρόλο παίζει η οικογένεια.

Οφέλη - Αποτελέσμα

Η παρέµβαση της διεπιστηµονικής οµάδας αποκατάστασης συμβάλει στην βέλτιστη λειτουργικότητα του ασθενή. Το θεραπευτικό αποτέλεσμα είναι σε συνάρτηση με την βαρύτητα της νόσου.

Βελτιώνοντας το λειτουργικό έλλειμα και την κινητική αναπηρία, ο ασθενής γίνεται όλο και περισσότερο ανεξάρτητος και αυτόνομος κατά τη βάδιση και τις καθημερινές του δραστηριότητες.

Η συνεργασία των μελών της διεπιστημονικής ομάδας είναι αυτή που θα πετύχει το βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Spyroumed Ιατρική Αποκατάσταση

 

Αγίας Παρασκευής 100
Χαλάνδρι, Αττική

Τηλέφωνο: 210 6830822

E-mail: spyroumed@gmail.com

 

Copyright © 2014 - 2023 SpyrouMed

Ώρες λειτουργίας

 

Δευτέρα έως Παρασκευή
10:00 - 20:00

 

 

 

Πολιτική Ιδιωτικότητας